Mangia quello che vuoi e quanto puoi senza limite, servito al tavolo.
Potrete mangiare quanto volete sampre al costo di una portata.

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
TEMPURA NO MORIAWASE
EBI FURAI
TONKATSU
EBI TEMPURA
YASAITEN
TORI NO KARAAGE
EBI AGETA
SAKE FURAI
gamberi e verdure fritti
gamberoni fritti croccanti
cotolette di maiale fritte
gamberi fritti
verdure fritte
pollo fritto
gamberetti fritti
salmone fritto
€ 12,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 12,00
€ 7,50
€ 7,00
€ 8,00
€ 10,00
89.
90.
91.
92.
94.
95.
TAIRYO YAKI
OOEBI NO SHIOYAKI
KURODAI NO SHIOYAKI
SAKE NO SHIOYAKI
YAKI TORI
YAKI EBI
misto di pesce alla griglia
gamberoni alla griglia
orata alla griglia
salmone alla griglia
spiedini di pollo alla griglia
spiedini di gamberi griglia
€ 16,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 9,00
€ 6,00
€ 9,00
97.
98.
99.
100.
101.
102.
TEN DON
KATSU DON
GOHAN
YAKI MESHI
YAKITORI GOHAN
KARE RAISU
gamberoni fritti con riso
cotolette di maiale con riso
riso bianco
riso saltata con gamberi verdure
pollo alla griglia con riso
riso al curry
€ 8,50
€ 8,50
€ 2,00
€ 4,00
€ 7,00
€ 5,00
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
YAKI UDON
TEMPURA UDON
KAKE UDON
YAKI UDON YASAI
KAKE SOBA
TEMPURA SOBA
YAKI SOBA
MISO SHIRU
MOYASHI ITAME
YAKI YASAI
pasta giapponese saltata con gamberi
pasta giapponese in brodo con gamberoni fritti
pasta giapponese in brodo con alghe
pasta giapponese saltata con verdure
pasta di grano saraceno in brodo con alghe
pasta di grano saraceno in brodo con gamberoni fritti
pasta di grano saraceno saltata
zuppa di soia
gremogli di soia saltata
misto verdure saltati
€ 8,00
€ 8,50
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 8,50
€ 7,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 5,00
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
TORI KARE
TORI CHILI SAUCE
TORI REMON SAUCE
GYUNIKU CHILI SAUCE
GYUNIKU KARE
EBI CHILI SAUCE
EBI KARE
pollo con curry
pollo in salsa chili
pollo con salsa di limone
vitello con salsa chili
vitello con curry
gamberi in salsa chili
gamberi con curry
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 8,00